CONTABILITATE FINANCIARĂ ORADEA

CONTABILITATE FINANCIARĂ

 • Înregistrarea documentelor primare, la nivel financiar în conformitate cu normele legale în vigoare și principiilor contabilității
 • Întocmirea înregistrărilor contabile specifice fondurilor europene
 • Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor
 • Evidența mijloacelor fixe din punct de vedere contabil
 • Întocmirea balanței de verificare lunare
 • Întocmirea și depunerea online a declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare
 • Întocmire ordine de plată pentru plata taxelor și impozitelor
 • Întocmirea registrului inventar, registrului jurnal și registrul Cartea Mare
 • Întocmirea și verificarea bilanțului contabil.
  Tariful standard este de 150 de lei / ora (fara TVA)

  OBȚINE  O OFERTĂ (click aici)