CONTABILITATE FINANCIARĂ ORADEA

CONTABILITATE FINANCIARĂ

  • Înregistrarea documentelor primare, la nivel financiar în conformitate cu normele legale în vigoare și principiilor contabilității
  • Întocmirea înregistrărilor contabile specifice fondurilor europene
  • Evidența analitică și sintetică a clienților și furnizorilor
  • Evidența mijloacelor fixe din punct de vedere contabil
  • Întocmirea balanței de verificare lunare
  • Întocmirea și depunerea online a declarațiilor privind taxele și impozitele cerute de legislația în vigoare
  • Întocmire ordine de plată pentru plata taxelor și impozitelor
  • Întocmirea registrului inventar, registrului jurnal și registrul Cartea Mare
  • Întocmirea și verificarea bilanțului contabil.
  • OBȚINE  O OFERTĂ ( click aici )